Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ПРОЦЕССЫ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ ПОЧВ НА ЮЖНОМ МЕГАСКЛОНЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ И ФАКТОРЫ, ИХ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2016
Языкрусский
 • Golosov Valentin Nikolaevich, author
 • Ermolaev Oleg Petrovich, author
 • Rysin Ivan Ivanovich, author
 • Bibliographic description in the original language Golosov V. N., Ermolaev O. P., Rysin I. I. Processy vodnoy erozii pochv na yuzhnom megasklone Evropeyskoy territorii Rossii: osnovnye tendencii poslednikh desyatiletiy i faktory, ikh opredelyayushhie // Pochvovedenie – prodovolstvennoy i ekologicheskoy bezopasnosti strany: tezisy dokladov VII sezda Obshhestva pochvovedov im. V.V. Dokuchaeva i Vserossiyskoy s mezhdunarodnym uchastiem nauchnoy konferencii (Belgorod, 15–22 avgusta 2016 g.). Chast I. — T. 1. — Izdatelskiy dom «Belgorod« Belgorod, 2016. — S. 62–63.
  Annotation Почвоведение ? продовольственной и экологической безопасности страны: тезисы докладов VII съезда Общества почвоведов им. В.В. Докучаева и Всероссийской с международным участием научной конференции (Белгород, 15?22 августа 2016 г.)
  Keywords эрозия, тренд, Европейская часть России
  The name of the journal Почвоведение ? продовольственной и экологической безопасности страны: тезисы докладов VII съезда Общества почвоведов им. В.В. Докучаева и Всероссийской с международным участием научной конференции (Белгород, 15?22 августа 2016 г.)
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=139706&p_lang=2

  Full metadata record