Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins twitter facebook
-
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2016
 • Talan Mariya Vyacheslavovna, author
 • Bibliographic description in the original language UGOLOVNO-PRAVOVYE SREDSTVA PROTIVODEYSTVIYa NEPRAVOMERNOMU ISPOLZOVANIYu INSAYDERSKOY INFORMACII I MANIPULIROVANIYu RYNKOM Talan M.V. V sbornike: 20 let Ugolovnomu kodeksu Rossiyskoy Federacii: de lege lata et de lege ferendaMaterialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii. Otvetstvennyy redaktor L.L. Kruglikov. 2016. S. 57-63. 0
  Annotation 20 : de lege lata et de lege ferenda -
  Keywords - , ,
  The name of the journal 20 : de lege lata et de lege ferenda -
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=134625&p_lang=2

  Full metadata record