Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ПРОГРАММА ПО РАСЧЕТУ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АМОРФНЫХ СИСТЕМ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Form of presentationRussian patents
Year of publication2016
Языкрусский
 • Galimzyanov Bulat Nailevich, author
 • Bibliographic description in the original language Programma po raschetu strukturnykh kharakteristik amorfnykh sistem, ispytyvayushhikh deformacionnye vozdeystviya / A.V. Mokshin, B.N. Galimzyanov. - Gosudarstvennaya registraciya Programmy dlya EVM, svid. №2016615854, zayavl. 06.04.2016, opubl. 01.06.2016g.
  Keywords структурный анализ, моделирование аморфных систем, деформация
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=132885&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  Svidetelstvo_No2016615854.pdf 0,28 pdf show / download

  Full metadata record