Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ИССЛЕДОВАНИЕ СХОДИМОСТИ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ СХЕМ С МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫМ ВЫДЕЛЕНИЕМ ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ НА СОБСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ОПЕРАТОРА//В МАТЕРИАЛАХ 7-ОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО НЕРАВНОВЕСНЫМ ПРОЦЕССАМ В СОПЛАХ И СТРУЯХ (NPNJ'2008), АЛУШТА,24-31 МАЯ 2008 Г.-С.397.
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2008
 • Lyashko Anatoliy Dmitrievich, author
 • Timerbaev Marat Ravilevich, author
 • Bibliographic description in the original language Issledovanie skhodimosti konechno-elementnykh skhem s multiplikativnym vydeleniem osobennosti dlya kraevoy zadachi na sobstvennye znacheniya vyrozhdayushhegosya operatora//V materialakh 7-oy Mezhdunarodnoy konferencii po neravnovesnym processam v soplakh i struyakh (NPNJ'2008), Alushta,24-31 maya 2008 g.-S.397.
  Annotation Материалы конференции
  The name of the journal Материалы конференции
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=13089&p_lang=2

  Full metadata record