Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Я ?УЧИТЕЛЬ ? УЧЕНИК?.
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2015
 • Koletvinova Natalya Dmitrievna, author
 • Yarullina Gulnara Ilyasovna, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Lichnostno-orientirovannoe obshhenie kak odin iz elementov formirovaniya tvorcheskogo vzaimodeystviya ya ?uchitel ? uchenik". 1.Kitaygorodskaya G.A.Intensivnoe obuchenie inostrannym yazykam : teoriya i praktika ? M.:Rus.yaz,1992-254s. 2.Yusupov I.M.Psikhologiya vzaimoponimaniya. -Kazan, Izd-vo Kazan,1991.-192s.
  Keywords Личностно-ориентированное общение, элементы формирования творческого взаимодействия я ?учитель ? ученик?
  The name of the journal Начальная школа
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=126344&p_lang=2

  Full metadata record