Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
КОГНИТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ И СОЗНАНИЕ В 3D ВОСПРИЯТИИ ОБРАЗОВ ПЛОСКОСТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ: ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2014
Языкрусский
 • Antipov Vladimir Nikolaevich, author
 • Skobelcyna Elena Germanovna, author
 • Yakushev Rinat Sultanovich, author
 • Kuchavov Vladimorovich Vadimovich, author
 • Bibliographic description in the original language Antipov V.N. Kognitivnoe bessoznatelnoe i soznanie v 3D vospriyatii obrazov ploskostnykh izobrazheniy: izobreteniya, tekhnologiya obucheniya /R.S.Yakushev, V.N. Antipov, V.V.Kurchavov, E.G.Skobelcyna// Shestaya mezhdunarodnaya konferenciya po kognitivnoy nauke. 23-27 iyunya 2014, Kaliningrad, Rossiya, Tezisy dokladov. C. 654-655
  Annotation Шестая международная конференция по когнитивной науке. 23-27 июня 2014, Калининград, Россия, Тезисы докладов.
  Keywords технология обучения, когнитивное бессознательное, 3D графика
  The name of the journal Шестая международная конференция по когнитивной науке. 23-27 июня 2014, Калининград, Россия, Тезисы докладов.
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=121310&p_lang=2

  Full metadata record