Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ МИРА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2015
  • Pyanova Ekaterina Nikolaevna, author
  • Fomina Alena Aleksandrovna, author
  • Bibliographic description in the original language Socialno-psikhologicheskiy analiz individualnoy modeli mira sovremennoy molodezhi//Vserossiyskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya "YuRIDIChESKIE I SOCIALNO-PEDAGOGIChESKIE ASPEKTY PROFILAKTIKI PRAVONARUShENIY NESOVERShENNOLETNIKh I MOLODEZhI".- Elabuga: izd-vo EI KFU, 2015.-S.152-154.
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=117703&p_lang=2

    Full metadata record