Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ РЕБЕНКА К ЛИЧНОСТНОМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ В СВОБОДНЫХ ШКОЛАХ ЗА РУБЕЖОМ
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2011
Языкрусский
  • Baranova Alfiya Rafailovna, author
  • Bibliographic description in the original language Minibaeva (Baranova), A.R. Usloviya razvitiya motivacii rebenka k lichnostnomu sovershenstvovaniyu v svobodnykh shkolakh za rubezhom / A.R. Minibaeva //Aktualnye problemy pedagogiki i psikhologii: Sbornik nauchnykh trudov prepodavateley, molodykh uchenykh i studentov Tatarskogo gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta. Vypusk 14 / Pod red. R.A. Valeevoy. – Kazan: TGGPU, 2011. – S. 218-221.
    Keywords свободная школа, мотивация ребенка, личностное совершенствование
    The name of the journal Актуальные проблемы педагогики и психологии: Сб. науч. трудов ТГГПУ
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=111429&p_lang=2

    Full metadata record