Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
БИКЧЕНТАЕВ А.М. О TAU-ИЗМЕРИМЫХ ОПЕРАТОРАХ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ПОЛУКОНЕЧНОЙ АЛГЕБРЕ ФОН НЕЙМАНА
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2015
Языкрусский
 • Bikchentaev Ayrat Midkhatovich, author
 • Bikchentaev Ayrat Midkhatovich, author
 • Bikchentaev Ayrat Midkhatovich, author
 • Bibliographic description in the original language Bikchentaev A.M. O tau-izmerimykh operatorakh, prisoedinennykh k polukonechnoy algebre fon Neymana // Tr. Matem. centra im. N.I. Lobachevskogo. Tom 51. "Teoriya funkciy, ee prilozheniya i smezhnye voprosy". Materialy Dvenadcatoy mezhdun. Kazanskoy shkoly-konf. (Kazan, 27 iyunya - 4 iyulya 2015 g.) - Kazan: Izd-vo "Kazanskoe matematicheskoe o-vo", izd-vo Akademii nauk RT, 2015. - S. 74-81.
  Annotation Труды Математического центра им. Н.И. Лобачевского
  Keywords гильбертово пространство, алгебра фон Неймакна, след, измеримый оператор, интегрируемый оператор
  The name of the journal Труды Математического Центра им. Н.И. Лобачевского.
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=110814&p_lang=2

  Full metadata record