Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
( )
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2015
 • Grolman Marina Borisovna, author
 • Bibliographic description in the original language 1I.I. Kurmaeva k.filol.n., 2M.B. Grolman 1kafedra teorii i praktiki perevoda instituta mezhdunarodnykh otnosheniy, istorii i vostokovedeniya, Kazanskiy (Privolzhskiy) federalnyy universitet, g. Kazan 2kafedra kontrastivnoy lingvistiki i lingvodidaktiki instituta filologii i mezhkulturnoy kommunikacii, Kazanskiy (Privolzhskiy) federalnyy universitet, g. Kazan, MEZhYaZYKOVYE TRANSFORMACII KAK SPOSOBY DOSTIZhENIYa EKVIVALENTNOSTI PRI PEREVODE INFINITIVNYKh OBOROTOV S ANGLIYSKOGO NA RUSSKIY YaZYK (NA MATERIALE PROIZVEDENIY ANGLIYSKOY PROZY KhKh VEKA) Kazanskaya nauka 11 2014 Filologicheskie nauki 10.02.20 str.130-133
  Annotation . XX . : , , , .
  Keywords : , , , - .
  The name of the journal
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=106243&p_lang=2

  Full metadata record