Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СРЕДСТВАМИ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2014
Языкрусский
 • Ushatikova Irina Igorevna, author
 • Bibliographic description in the original language Ushatikova I.I. Sozdanie razvivayushhey obrazovatelnoy sredy sredstvami evristicheskogo obucheniya // Sovremennye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk: Materialy XVIII mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii 26-27 marta 2014 g. – Moskva: Izd-vo «Speckniga», 2014. – S.386-388
  Annotation Современные проблемы гуманитарных и естественных наук : материалы XVIII международной научно-практической конференции 26?27 марта 2014 г
  Keywords эвристическое обучение, гуманитарные, естественные,науки, образовательная среда
  The name of the journal Современные проблемы гуманитарных и естественных наук : материалы XVIII международной научно-практической конференции 26?27 марта 2014 г
  URL http://istina.msu.ru/collections/7604260/
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=102507&p_lang=2

  Full metadata record