08 октября 2019
Быел басылып чыккан 11нче мәкалә

Мәкалә: Peptide-modulated self-assembly as a versatile strategy for tumor supramolecular nanotheranostics

Журнал: Theranostics, 18 Mай 2019, V. 9(11), P. 3249-3261

Авторлар: Shukun Li, Qianli Zou, Ruirui Xing, Thimmaiah Govindaraju, Rawil Fakhrullin, Xuehai Yan

Әлеге күрсәтмә мәкалә пептид-сенсибилизаторлар һәм пептидлы даруларның  үзлектән җыела алуына багышланган. Мәкаләдә шулай ук нанотераностика өчен каралган агентларны җитештерүдә кулланылучы катлаулы матдәләр турында да хәбәр ителә.

Күрсәтмә мәкаләдә төзү блокларын булдыру, тәэсир итешү стратегияләре, шулай ук үзлекләр белән төзелеш арасындагы потенциаль бәйләнешләрләргә аерым игътибар бирелә.