Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
Русский
 
Likhachev Nikita Mikhaylovich
Education 
Supervisors