24 September 2020
KFU was ranked high among educational institutions that use digital resources

KFU was ranked high among educational institutions that use digital resources

KFU is 138 among 785 universities.

 

https://kpfu.ru/psychology/kfu-vyros-v-rejtinge-uchebnyh-zavedenij-po-392301.html