Professor Solomonov Boris Nikolaevich

telephone: +7 (843) 233 73 46

e-mail: boris.solomonov@kpfu.ru


Mailing address:

Kazan Federal University, Institute of Chemistry
18 Kremlyovskaya str
Kazan, 420008


Physical address:

Alexander Butlerov Institute of Chemistry
1 Lobachevskogo str.
Kazan 420008