1. Kazan Federal University, Kremlyovskaya St, 18

   "Nauchnaya biblioteka KFU im. N. I. Lobachevskogo"

 

2. KSK KFU "UNIKS", Professora Nuzhina St, 2

   "Concert hall"