Surname, name and patronymic

Telephone and e-mail

1

Chair - Prof. Morozova Galina Viktorovna

+7 (843) 253-29 -16

8-927-24-09-099

polit@ksu.ru

2

Asc. Prof. Ostroumov Alexander Ivanovich

8-96-00-302-596,

solty007@mail.ru

3

Prof. Sidelnikova Tatyana Timofeena

8-90-53-119-483

4

Asc. Prof. Muller Dmitry Georgivich

8-904-66-52-608

muller-dg@yandex.ru

5

Asc. Prof..Laptev Valentin Vladimirovich 

8-904-67-11-651

vavla@rambler.ru

6

Asc.Prof. Yusupov Shamil Rinatovich 

296-97-43

neoshom@rambler.ru

7

Asc. Prof. Sunsov Anton Vyacheslavovich

 297-31-42

suntsov@d-i.ru

8

Senior Lecturer Nikitin Alexey Alexsandrovich

8-9178796030

alexeynikitin@hitv.ru

9

Asc. Prof. Nikitina Tatyana Igorevna

8 90 33 134 550

tatyananikitina@hitv.ru

tatyana_shreya@mail.ru

10

Senior Lecturer Gaisina Ellina Ilgizyarovna

8-90-33-443-111

elinakazan@mail.ru

11

Secretary Kazachkina Galina Nikolaevna

 8-90-53-15-84-77

Galina.Kazachkina@ksu.ru

12Senior Lecturer Fatykhova Diana Rustemovna

drfatyhova@kpfu.ru

13Senior Lecturer Akhmadeev Ayrat Salikhovich