Chair - Zakirova Venera Gilmhanovna


Sadovaya Viktoriya Vladimirovna


Bichurina Seimbika Usmanovna


Vedishenkova Marina Vladimirovna


Vlasova Vera Konstantinovna


Gromova Chulpan Raesovna


Zakirova Raniya Rafaelovna


Kamalova Lera Ahtyamovna


Kaiumova Leisan Rafisovna


Koletvinova Natalya Dmitrievna


Mokeeva Ekaterina Vladimirovna


Sabirova Elvira Gilfanovna


Ulyanickaya Tatyana Valerevna


Hairova Irina Valentinovna


Hajrutdinova Rezeda Rafailevna


Yakupova Rufiya Mahmutovna