Agashin Vladimir

Arslanov Kamil Maratovich- Acting Head of Department

Ahmetyanova Zamira Asrarovna

Valeyeva Aigul Vladimirovna

Vaskevich Vladimir Petrovich

Ganeev Rustem Rafailevich

Garayev Gelyusa Hadievna

Demieva Aynur Gabdulbarovna

Karyagin Zhukovsky

Oksana Klimenko Yusupovna

Kobchikova Elena

Tatyana Lazareva

Makarov Timothy G.

Makhmutova Milyausha Rustyamovna

Mikhailov Andrey

Mukhametzyanova Aigul Faritovna

Nagumanova Guzel Firdinatovna

Nizamieva Olga

Opyhtina Elena Genrichovna

Salikhov Ilsur Ilgizovich

Seletskaya Stella B.

Serkova Juliya

Sitdikova Rose Josephovna

Khamidullina Farid Ildarovna

Hasanov Richat Auhatovich

Khusnutdinova Laysan Ildusovna

Cheparinov Olga

Shpagonov Alexander