Professor Vagizova V.I.


Associate Professors

Andreeva O.V.

Bulatova E.I.

Gunicheva A.V.

Daryakin A.A.,

Ikhsanova L.R.

Ulyanova L.A.


Senior lecturers 

Duvalova E.P.

Selivanova K.M.

Igonina A.S.

Zahmatov D.Y.


Professor Assistants

Akhmetova G.Z.

Bondarenko V.D.

Klaas J.A.

Protsko E.S.

Rodionov E.B.

Terenteva K.L.