Koh Igor Anatolevich - head of Division

Ajupov Ajdar Ajratovich

Alyakina Darya Pavlovna

Bazhanova Galina Evgenevna

Bodrov Ruslan Germanovich

Ivanov Mihail Evgenevich

Kajgorodova Gulnara Nailevna

Miropolskaya Natalya Valentinovna 

Mustafina Alfiya Anasovna

Nikonova Tatyana Viktorovna

Pyrkova Guzel Harisovna

Safina Liliya Moratovna

Jusupova Liliya Mirgaziyanovna