KFU. The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'. - News
30 November 2012

The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'.

The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'. ,
Source of information: Radifa Shafikova, photo by Diana Povarova, Press-Center
  • The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'.
  • The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'.
  • The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'.

Версия для печати Версия для печати
o
1384
Other news and announcements
22 September 2017
21 September 2017
20 September 2017
19 September 2017
18 September 2017
17 September 2017
16 September 2017
15 September 2017
14 September 2017
13 September 2017
11 September 2017
08 September 2017
07 September 2017
06 September 2017
06 September 2017
05 September 2017
04 September 2017
03 September 2017
01 September 2017
31 August 2017
31 August 2017
x