KFU. The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'. - News
30 November 2012

The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'.

The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'. ,
Source of information: Radifa Shafikova, photo by Diana Povarova, Press-Center
  • The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'.
  • The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'.
  • The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'.

Версия для печати Версия для печати
o
1384
Other news and announcements
21 November 2017
21 November 2017
21 November 2017
20 November 2017
18 November 2017
17 November 2017
17 November 2017
17 November 2017
17 November 2017
16 November 2017
14 November 2017
11 November 2017
11 November 2017
10 November 2017
09 November 2017
08 November 2017
08 November 2017
07 November 2017
07 November 2017
04 November 2017
03 November 2017
x