KFU. The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'. - News
30 November 2012

The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'.

The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'. ,
Source of information: Radifa Shafikova, photo by Diana Povarova, Press-Center
  • The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'.
  • The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'.
  • The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'.

Версия для печати Версия для печати
o
1130
Other news and announcements
08 December 2016
06 December 2016
05 December 2016
02 December 2016
30 November 2016
30 November 2016
29 November 2016
28 November 2016
25 November 2016
23 November 2016
23 November 2016
20 November 2016
16 November 2016
16 November 2016
15 November 2016
14 November 2016
11 November 2016
10 November 2016
10 November 2016
08 November 2016
07 November 2016
x