KFU. The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'. - News
30 November 2012

The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'.

The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'. ,
Source of information: Radifa Shafikova, photo by Diana Povarova, Press-Center
  • The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'.
  • The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'.
  • The Minister Engel Fattakhov: 'We consider Kazan University to be a basic center of teacher training'.

Версия для печати Версия для печати
o
1355
Other news and announcements
24 July 2017
24 July 2017
21 July 2017
21 July 2017
19 July 2017
18 July 2017
18 July 2017
14 July 2017
14 July 2017
13 July 2017
12 July 2017
12 July 2017
11 July 2017
10 July 2017
10 July 2017
10 July 2017
07 July 2017
07 July 2017
05 July 2017
05 July 2017
04 July 2017
x